cln@cg-r.dk     25 67 72 33

CG Rådgivning - RÅDGIVNING OG KURSER

RÅDGIVNING OG KURSER

Rådgivning og kurser

CG Rådgivning assisterer med rådgivning og kurser ved følgende opgavetyper:

Referenceliste kan rekvireres ved henvendelse på tlf. 96 98 80 85 eller på cln@cg-r.dk 


Opbygning af ledelsessystemer

CG Rådgivning har gennem vores mangeårige virke, assisteret virksomheder med opbygning og implementering af ledelsessystemer inden for følgende standarder:

 • ISO 9001 Kvalitetsledelse
 • ISO 14001 Miljøledelse
 • ISO 22000 Fødevaresikkerhed 
 • ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse
 • ISO 50001 Energiledelse
 • IATF 16949 Automobilindustriens kvalitetsstandard
 • BRC 
 • IFS
 • HACCP-principper
 • EN 1090 
 • CE-mærkning for byggevarer

Intern auditering

CG Rådgivning udfører interne audits hos mange af vores kunder bl.a. på grund af:

 • at kunden har outsourced den interne audit til os
 • tidspres hos kunden
 • at kunderne gerne vil have "nye" øjne på deres systemer, og dermed muligheden for at få oplyst mulige forbedringspotentialer i systemerne

At udføre intern audit i ens eget ledelsessystem år for år kan gøre, at man bliver "hjemmeblind". Dvs. at man til sidst ikke længere kan se udviklingsmulighederne for systemet og de ændringer der med fordel kan laves.  

CG Rådgivning udfører interne audits på følgende systemer:

 • ISO 9001 Kvalitetsledelse
 • ISO 14001 Miljøledelse
 • ISO 22000 Fødevaresikkerhed, BRC og IFS
 • ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse
 • ISO 50001 Energiledelse
 • IATF 16949 Automobilindustriens kvalitetsstandard

Miljøsagsbehandling

CG Rådgivning kan være behjælpelig med:

 • Udarbejdelse af ansøgninger om miljøgodkendelser
 • Udarbejdelse af ansøgninger om tilslutningstilladelser til spildevand
 • Affaldssortering og håndtering
 • Kontakt til myndigheder. Hvis der er skabt spild imellem en virksomhed og dens myndighed er det ofte en god ide at benytte en udefra kommende problemløser.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er mange ting og er det område der lovgivningsmæssigt er tungest. Det kan være uoverskueligt for virksomhederne at holde sig opdateret med hvad der sker inden for deres branche. Ring til os og hør om vi kan være behjælpelige.

CG Rådgivning arbejder inden for bl.a. :

 • Fremstilling af arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Fremstilling af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
 • Sikkerhedsgennemgange af virksomheder
 • Beredskabsplaner
 • Kontakt til myndigheder

Kurser

CG Rådgivning tilbyder nedenstående kurser, som lukkede kurser hos dig eller hos os i vores lokaler.

 • ISO9001:2015 Kvalitetsledelse
 • ISO14001:2015 Miljøledelse
 • ISO50001:2018 Energiledelse
 • ISO45001: 2018 Arbejdsmiljøledelse
 • ISO22000:2018 Fødevaresikkerhed
 • BRC version 8
 • IFS Food version 6.1
 • HACCP principperne
 • Intern auditor iht. ISO 19011:2018 "Vejledning i auditering af ledelsessystemer"

Kurserne bliver specifikt tilpasset Jeres behov inden for ovennævnte områder. 

Ring 96 98 80 85 eller mail cln@cg-r.dk og forhør dig nærmere.